Skielik kry die proses spoed!

Nie net kry ek finale goedkeuring vir publisering nie, maar moet vandag reeds die konsep Voorblad goedkeur en ‘n kort biografie afstuur, vir publikasie in Augustus!

Verder moet ‘n elle lange dokument voltooi word vir bemarkings doeleindes – phew, die realiteit slaan nou hard.

 Lewer gerus kommentaar, sal graag van jou wil hoor.